نظرمحسن رضایی درباره آهنگ خورشید سیاه
نویسنده خبر :

نظرمحسن رضایی درباره آهنگ خورشید سیاه

20 خرداد 1392 1 نظر
کد خبر : 644558
بازدید : 143192
0 likes
خلاصه خبر :
متن خبر :

دکتر محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: وقتی جدیدترین آهنگ دوستداران محیط زیست را گوش دادم، از احساس مسئولیت و جسارت جوانهای کشورم احساس غرور کردم.به گزارش سایت دولت فراگیر (پورتال خبری ستاد مرکزی دکتر محسن رضایی)، دکتر محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان آذربایجان و شمالغرب کشور، به تقاضای حاضران در جلسه، جدیدترین آهنگ گروه محیط زیستی "خورشید سیاه" را گوش داد و به درخواست حاضران، به بیان دیدگاه خود درباره آن پرداخت.

دکتر محسن رضایی گفت: وقتی جوانهای کشورم را می بینم که در خط مقدم دفاع از محیط زیست می جنگند، یاد جوانهای رزمنده در هشت سال دفاع مقدس می افتم و وقتی این آهنگ را گوش دادم، ناراحتی ناشی از تخریب محیطزیست را برای لحظاتی فراموش کردم و جای آن را یک حس رضایت و خوشحالی گرفت چون از احساس مسئولیت و جسارت جوانهای کشورم احساس غرور کردم.دکتر رضایی گفت: محیط زیست یکی از خطوط قرمز 3 گانه من است. نباید کاری کنیم که در برابر نسلهای آینده شرمنده شویم. از تمام ظرفیت سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور برای حفظ محیط زیست استفاده می کنم و همانطور که در برنامه های تلویزیونی گفتم، برای حفظ محیط زیست ایران نه تنها حاضر به مذاکره مستقیم با امریکا هستم بلکه در این موضوع پیشقدم خواهم بود و حفاظت از محیط زیست از طریق دیپلماسی، جزو اولویتهای دولتم خواهم بود.رضایی افزود: از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به عنوان مکمل دیپلماسی محیط زیستی دولت استفاده خواهم کرد و وضعیت امروز که دولت فعالان محیط زیست را رقیب یا مزاحم خود می بیند را تغییر می دهم و جوانهای جسور و شجاع از بین فعالان محیط زیست را شناسایی می کنم و به آنها کمک می کنم به عنوان نماینده ملت ایران در مجامع جهانی و افکار عمومی منطقه و جهان حضور یابند و حق ایران را مطالبه کنند و به این ترتیب با ادغام جبهه ملت و دولت، مشکل دریاچه ارومیه و جنگلهای بلوط زاگرس و تالاب شادگان و نظائر آن را به دست جوانهای دوستدار محیط زیست شبیه شهید باکری در آذربایجان و شهید بروجردی در لرستان و شهید علی هاشمی در خوزستان حل می کنم.گفتنی است گروه خورشید سیاه یک گروه موسیقی است که در آهنگ های خود توجه شایانی به مسائل اجتماعی به ویژه مسائل محیط زیستی دارد و در جدیدترین آهنگ خود با عنوان «آقای رئیس جمهور بعدی! وقت تنگه، چیه دستور بعدی» که اخیراً در اینترنت منتشر شده، به طرح دیدگاه های انتقادی راجع به مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی کشور پرداخته اند.دکتر محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: وقتی جدیدترین آهنگ دوستداران محیط زیست را گوش دادم، از احساس مسئولیت و جسارت جوانهای کشورم احساس غرور کردم.به گزارش سایت دولت فراگیر (پورتال خبری ستاد مرکزی دکتر محسن رضایی)، دکتر محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان آذربایجان و شمالغرب کشور، به تقاضای حاضران در جلسه، جدیدترین آهنگ گروه محیط زیستی "خورشید سیاه" را گوش داد و به درخواست حاضران، به بیان دیدگاه خود درباره آن پرداخت.دکتر محسن رضایی گفت: وقتی جوانهای کشورم را می بینم که در خط مقدم دفاع از محیط زیست می جنگند، یاد جوانهای رزمنده در هشت سال دفاع مقدس می افتم و وقتی این آهنگ را گوش دادم، ناراحتی ناشی از تخریب محیطزیست را برای لحظاتی فراموش کردم و جای آن را یک حس رضایت و خوشحالی گرفت چون از احساس مسئولیت و جسارت جوانهای کشورم احساس غرور کردم.دکتر رضایی گفت: محیط زیست یکی از خطوط قرمز 3 گانه من است. نباید کاری کنیم که در برابر نسلهای آینده شرمنده شویم. از تمام ظرفیت سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور برای حفظ محیط زیست استفاده می کنم و همانطور که در برنامه های تلویزیونی گفتم، برای حفظ محیط زیست ایران نه تنها حاضر به مذاکره مستقیم با امریکا هستم بلکه در این موضوع پیشقدم خواهم بود و حفاظت از محیط زیست از طریق دیپلماسی، جزو اولویتهای دولتم خواهم بود.رضایی افزود: از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به عنوان مکمل دیپلماسی محیط زیستی دولت استفاده خواهم کرد و وضعیت امروز که دولت فعالان محیط زیست را رقیب یا مزاحم خود می بیند را تغییر می دهم و جوانهای جسور و شجاع از بین فعالان محیط زیست را شناسایی می کنم و به آنها کمک می کنم به عنوان نماینده ملت ایران در مجامع جهانی و افکار عمومی منطقه و جهان حضور یابند و حق ایران را مطالبه کنند و به این ترتیب با ادغام جبهه ملت و دولت، مشکل دریاچه ارومیه و جنگلهای بلوط زاگرس و تالاب شادگان و نظائر آن را به دست جوانهای دوستدار محیط زیست شبیه شهید باکری در آذربایجان و شهید بروجردی در لرستان و شهید علی هاشمی در خوزستان حل می کنم.

گفتنی است گروه خورشید سیاه یک گروه موسیقی است که در آهنگ های خود توجه شایانی به مسائل اجتماعی به ویژه مسائل محیط زیستی دارد و در جدیدترین آهنگ خود با عنوان «آقای رئیس جمهور بعدی! وقت تنگه، چیه دستور بعدی» که اخیراً در اینترنت منتشر شده، به طرح دیدگاه های انتقادی راجع به مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی کشور پرداخته اند.