ناجا، ارشاد و دستگاه قضایی برای صدور مجوز کنسرت هماهنگ می‌شوند
نویسنده خبر :
خلاصه خبر :
متن خبر :

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ناجا، ارشاد و دستگاه قضایی برای صدور مجوز کنسرت موسیقی هماهنگ می‌شوند، گفت: نیروی انتظامی مجوز محل برگزاری کنسرت موسیقی را صادر می‌کند.حسین اشتری درباره مجوزهای برگزاری کنسرت موسیقی در کشور‌‌، گفت: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کشور نهادهای ذی ربط در زمینه صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی هستند.»اشتری درباره ضرورت هماهنگی بین سه نهاد مذکور برای صدور مجوز برگزاری کنسرت، گفت: «نیروی انتظامی مجوز محل برگزاری کنسرت موسیقی را صادر می کند.»فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یادآور شد: «برای رفع مشکلات برگزاری کنسرت موسیقی هماهنگی‌هایی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به عمل خواهد آمد.»

شایان ذکر است که چندی پیش وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تفاهمنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی برای برگزاری کنسرت‌ها، گفته بود: «این تشریک مساعی در خصوص محل برگزاری کنسرت‌ها بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص صدور مجوز با هیچ نهادی شریک نمی‌شود.»

تبلیغات