Hossein
New Track By Mohsen Chavoshi
Mohsen ChavoshiHossein
HosseinMohsen ChavoshiPop1759323 Views
/
Views / Artist : Mohsen Chavoshi

Mohsen Chavoshi - Hossein

Release Time : مرداد , ۳۱ , ۱۳۹۹

Lyrics : Mohsen Chavoshi
Arrangement : Mohsen Chavoshi
Music : Mohsen Chavoshi
Mix & Mastering : Mohsen Chavoshi
Release Time : مرداد , ۳۱ , ۱۳۹۹
11990 likes


Download Mp3 320 kbps Download Mp3 128 kbps
/
Related Posts
You Are Looking To The Related Posts Here
Mohsen Chavoshi – Gandom GoonMohsen ChavoshiGandom Goon Mohsen Chavoshi – AbbasMohsen ChavoshiAbbas Mohsen Chavoshi – AliMohsen ChavoshiAli Mohsen Chavoshi – HamgonahMohsen ChavoshiHamgonah Mohsen Chavoshi – Sheddate MeydanMohsen ChavoshiSheddate Meydan Mohsen Chavoshi – Taghe SorayaMohsen ChavoshiTaghe Soraya

از دور ندا داد برادر
برده اند سر و دست و تنم را
بستند به ناحق ره حق را
کشتند گلویِ نفسم را
دستی که بدادی به خدایت
دستان خدا بود بریدند
آن دست ببرَد سر هر را
خشکانده همه کار و کسم را
بی دست به دیدار خدا شو
خود مست به دیدار خدا شو
سیراب شوی از برِ معبود
من نیز شکستم قفسم را
هر آنچه که دلبستگی ‌ام بود
از بند دل و جانِ برادر
دادم به رهش جانم و حتی
فرزند صغیر نو رَسم را
من تاج چه خواهم که نیرزد
تاجی که پُر از نخوت و رنگ است
من در پی حق آمده بودم
بر تیغ کشانم هوسم را
گر باز بیایم به زمانت
گر باز کشانند به تیغم
تقدیم کنم جان و سرم را
تعظیم کنم دادرَسم را
لبخند نیامد به لبانم
از فتنه ی گردن به جرس‌ ها
رو‌ ترش کنم اهل هوس را
عباس بداند عبسم را
لبخند نیامد به لبانم
از فتنه ی گردن به جرس‌ ها
رو‌ ترش کنم اهل هوس را
عباس بداند عبسم را
هر بار بیاید شبِ هجران
در گور بلرز‌د تن شیطان
افتاده ز چشمِ نور بنگر
خود نور مزار خُلَّصَم را
آن ذبح خیالش که‌ بریدست
اما به زمین هرزه ‌ی خود را
این داس هرس کرد هوس را
خود آ به تماشا، هرسم را